Kindle Read REIKI put ka sebi – divaontheduchess.co.uk


Knjiga Margarite Milenković „Reiki – put ka sebi“ koja je naišla Na Sjajan Prijem Kod čitalačke sjajan prijem kod čitalačke put ka sebi“ koja je naišla na sjajan prijem kod čitalačke publike se u novom ruhu – kao prvi naslov u ediciji Bookingmedica koja će vas uputiti u tajne zdravog i uspešnog životaTeško je preceniti važnost rada na sebi jer je i sam život jedna ozbiljna škola koja podrazumeva veliku količinu zadataka kao i bezbroj mogućnosti i načina za njihovo rešavanje Reiki je jedna od njihKnjiga predstavlja priručnik za one koji ništa ne znaju o Reikiju Čitaoci mogu da nauče sve o vežbama da dobiju informacije o ovoj tematici da se ohrabre da rade na sebi i učine život boljimPREDGOVORReiki put ka sebiJedan od nasih ključnih pokretača jeste potraga za srećom U toj potrazi otkriva nam se mnogo individualnih puteva Mi se. REIKI put ka sebi

Margarita Milenković · 8 Review

I nas upoznaje sa jednom drevnom metodom unapređenja Počevši Od Njene Definicije Pa od njene definicije pa detaljnog upućivanja u odgovarajuće tehnike Ona je u vreme i podsticajna priča priča o sistemu vrednosti koji je drugačiji od danas dominantnog priča o drugačijim aspiracijama nadama i žudnji priča o drugačijim odnosima Stoga najpre ova knjiga zahteva pažljivo čitanje Potom pak obavezuje i na jos pažljivije lično preispitivanje na sagledavanjekako primenjujemo saznanja na koja nas je ona uputilaS obzirom da se radi o knjizi čija je crvena nit ljubav lako ćemo prepoznati da li smo odustali od njene poruke Naime postaćemo i bićemo joj verni onda i sve dotle dok u našoj ljubavi bude više onoga Drugog *Nego NasProfesor Dr Vuk StambolovićMedicinski Fakultet Beograd. *nasProfesor dr Vuk StambolovićMedicinski fakultet Beograd. .
Međutim mnogo češće opredeljujemo za stranputice ka kojima nas usmerava opsednutost raznim ciljevima Sreća dakako nije u cilju nego u polazištu A kao što znamo od davnina to polazište je sposobnost da volimo Mnogima među nama međutim iz raznih razloga ova je sposobnost nedostupna Otuda i živimo u svetu masovne egocentričnosti i sledstvenoga nasilja Među onima koji sa takvim svetom nisu hteli da se pomire je i Margarita MilenkovićRezultat ovog njenog nemirenja je i knjiga koja je pred nama knjiga koja ovori o mogućnosti da promenimo svoj odnos i prema nemirenja je i knjiga koja je pred nama knjiga koja ovori o mogućnosti da promenimo svoj odnos i prema i prema Drugom Osnovna tema ove knjige Jeste Reiki Ali Je Njen Reiki ali je njen kako nam autorka kaže i U Samom Naslovu Put Ka Sebi To samom naslovu put ka sebi To da knjiga Margarite Milenković nije samo ozbiljan stručni priručnik koj.